Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésről

Közzétéve: 2017-11-22

FELHÍVÁS

Előzetes tájékoztató a Magyarpolány község területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR)

készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a

Magyarpolány község területére készülő Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre vonatkozóan.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, – és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A Korm. rend.-nek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő Településképi Rendelet szakmai megalapozására Településképi Arculati Kézikönyvet kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve településünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, a kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A TAK alapozza meg az önálló Településképi Rendeletbe foglalandó településképi szabályokat.

A TAK és a TKR segítséget fognak nyújtani a település polgárainak, valamint az ide tervező építészeknek abban, hogy településünk sajátos arculatát felismerjék és tovább fejlesszék.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a

Művelődési Házban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.) 2017. november 29-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

                                                                                                                        Grőber József polgármester


Tovább

Egyenlő bánásmód

Közzétéve: 2017-11-21

Forduljon az              

Veszprém megyei ügyfélszolgálatához, ha 

neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága,  vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. (Zöld Ház), I./107

2018. január 4-én 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 8-án 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 15-én 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 22-én 8.00 – 12.00 óra között

BALATONALMÁDI, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár,

Balatonalmádi, Városház tér 4. (a Könyvtárban)

2018. január 17-én 10:00 – 14:00 óra között.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!


Tovább

35 éves a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör

Közzétéve: 2017-10-24

35 éves jubileumot ünnepelt a Német Nemzetiségi dalkör. A jeles évfordulóról  október 14-én emlékeztek meg a magyarpolányi Faluházban. A műsorban az ünnepelt énekkaron kívül fellépett a Magyarpolány Hangja Vegyeskar a Kislődi Német Nemzetiségi Énekkar, és az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör. A  megemlékezésre meghívót kaptak mindazok, akik valaha énekeltek a dalkörben, és azok is, akik karnagyként vezették az együttest. Az esemény megható pillanata volt, amikor a jelenlévők egy-egy mécses meggyújtásával emlékeztek azokra, akik már nem jöhettek el erre a találkozóra. Az ünnepi műsor után a vendégek megajándékozták a jubiláló dalosokat, ők pedig egy-egy emléklappal köszönték meg a kedvességet. A csoport egyetlen aktív alapítótagja Ticzer Józsefné külön elismerést kapott a dalkörben végzett áldozatos munkájáért.

 

 

 

 

 

 

 


Tovább

Nemzetiségi nap

Közzétéve: 2017-10-09

Reggel még esett az eső ezért aggódtak a szervezők a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, hogy vajon sikerül-e gond nélkül megrendezni a hagyományos nemzetiségi napot községünkben. Szerencsére délutánra kisütött a nap, így nem áztak el a német nyelvű miséről zenés kísérettel levonuló népviseletbe öltözött falusiak és vendégeik. A faluházban borlevessel, és friss kaláccsal várták a résztvevőket. A színvonalas műsor után a kinti sátor alatt már kicsit hűvösebb volt a levegő, nem úgy a vendéglátás. A Johann’s Kapelle zenekar most is kitűnően játszott, kár, hogy a vacsora után ismét eleredő eső miatt kevesen jöttek el táncolni az esti sváb bálra.


Tovább

Nyárbúcsúztató

Közzétéve: 2017-10-09

Ismét véget ért a nyár és ahogy ez már lenni szokott ismét gyerekprogrammal búcsúzott, amelynek idén is a Tájház adott otthont. Most is voltak népi játékok délelőtt, ahol a gyerekek újból találkozhattak pajtásaikkal és tanáraikkal. Volt légvár és körhinta, csillámtetkó, csuhébáb készítés, vattacukor, pattogatott kukorica, jégkrém. Rudi bohóc most mesékkel szórakoztatta a vidám társaságot, a bűvész pedig megint elvarázsolta a közönséget. Az udvaron egy tűzoltó autóval ismerkedhettek a gyerekek, felmászhattak rá, tanulmányozhatták hogyan működik. A pocakok se maradtak üresen: Tálosi Tamás finom pörköltet főzött a bográcsban, Csepi Attila pedig egész nap sütötte a palacsintát, amit Noszlopi lekvárral töltött, és versért, mondókáért, vagy bármilyen rövid produkcióért adott.

 


Tovább

Töknap

Közzétéve: 2017-10-05

Nagy siker volt a hagyományos töknap a hét végén a tájházban. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a nyári alkotótáborokban készült alkotásokra, és azokra a művészien faragott tökökre, amelyek a helyszínen készültek, de a főzőversenyen készült étkek is igen népszerűek voltak.

 

 


Tovább

Kiállítás a művészeti táborok alkotásaiból

Közzétéve: 2017-10-05

 

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyarpolányi nyári művészeti táborok alkotásaiból megrendezett kiállításra, amelynek megnyitója 2017. október 7-én 11 órakor lesz a Tájházban. A köszöntőt Csabai Tibor grafikus művész mondja.

 


Tovább

Lomtalanítás

Közzétéve: 2017-08-17

Tisztelt Lakosság!

Az “AVAR AJKA” Nonprofit Kft. által településünkön a 2017. évben szervezett lomtalanításról az alábbi dokumentumban olvasható pontos tájékoztatás:

Tájékoztatás lomtalanításról

Kérjük, aki a lomtalanításban részt kíván venni, ezt 2017. augusztus 31. napjáig ügyfélfogadási időben jelezze a magyarpolányi hivatalban személyesen, vagy az 503-820-as telefonszámon. /ügyintéző: Kovács Györgyné; a határidő letelte után már nem  tudunk jelentkezést fogadni/ A lomtalanításban csak az vehet részt, aki szándékát előre jelzi!

A lomtalanításban azok a háztartások vehetnek részt, akik

  • érvényes szemétszállítási szerződéssel rendelkeznek,
  • akiknek nincs díjtartozásuk év végéig /2017-es év nem számít, mert még nem történt számlázás/ és
  • a 2017-es évben még nem kértek lomtalanítást az Avar Ajka kft-től.

Azok a háztartások, akik még nem csatlakoztak a szelektív hulladékgyűjtésbe, ingyenes szelektív kukát igényelhetnek az AVAR Ajka Kft-től.


Tovább

Kiszabadult a paplak

Közzétéve: 2017-07-19

A Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Alapítvány a passió szervezése mellett feladatának tűzte ki a falu népszerűsítése mellett a helyi műemlékek védelmét. Szerencsére ebben bővelkedik a mi településünk, hiszen a Petőfi utca házai mellett a kálvária a templom és az egyházközösség másik barokk korú kincse a plébánia épületegyüttese szorosan összekapcsolódik.


Tovább

Nagy siker volt a Passió

Közzétéve: 2017-07-19

Ebben az esztendőben az idén április óta új kuratóriummal működő Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Alapítvány 4.650.000 Ft-nyi támogatást gyűjtött össze a Magyarpolányi Passió megszervezésére és lebonyolítására az ország különböző pontjain működő cégektől. Növekedett azoknak a helyi vállalkozásoknak a száma is, amelyek pénzzel, vagy természetbeni juttatással járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Településünk önkormányzata 2.500.000 Ft-ot különített el a falu legfontosabb rendezvényére. 


Tovább