Hírek

Helyi értéktár Projekt záró

Közzétéve: 2018-01-30

        

 

         MEGHÍVÓ

Helyi értéktár létrehozása

Értéktár bizottság megalakulása

Magyarpolány Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt  2018január 31. 17.00 órakor kezdődő

projektzáró rendezvényére a Művelődési Házba

Köszöntőt mond Gőber József polgármester és

Mihalcsik Márta módszertani referens (NMI Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája)

Magyarpolány értékeiből bemutatót tart Nardai Anita és Dr. Paksiné Beszerdich Ildikó az értéktár bizottság tagjai.

Közreműködik a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör.

A program ideje alatt megtekinthető a Magyarpolány értékeiből rendezett kiállítás.

Szeretnénk, ha Önök is bekapcsolódnának az értékek gyűjtésébe, töltsük meg közösen tartalommal!

A rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával jött létre.

Minden érdeklődőt várunk!


Tovább

Kitelepítés évforduló

Közzétéve: 2018-01-14

Meghívó

Megemlékezés a kitelepítésről

2018.január 20.

Programok a Szent László rk. Templomban:

13.00   Német nyelvű Szentmise

Celebrálja: Dr. Márfi Gyula Érsek Úr

Himnuszok

14.00   Köszöntők és ünnepi műsor

Heilig Ferenc Veszprém Megyei NÖ elnöke

Dr. Kovács Zoltán, államtitkár

Edelsbach polgármesterre

Magyarpolány egyesített kórusai

Valentin Pintz verse: „Noch einmal nur möchte ich die

Heimat sehn.” (Magyar Nikoletta, Valeria-Koch-díjas

előadásában)

14.15   Előadások

Dr. Paksi Zoltán: „A hazai németség elűzetésének

politikai összefüggései”

14.35   Weisz Ferencné / Magyarpolány: Visszaemlékezés

Magyarpolány kórusai

15.00    Zárszó: Grőber József Polgármester

Felvonulás az emlékműavatáshoz /Főtér

Főtéri Program

15.15   Bevezető: Grőber József polgármester

Ünnepi beszéd: Fenyvesi Zoltán / Megyei Közgyűlés

alelnöke

Emlékmű megáldása (Dr. Márfi Gyula Érsek Úr)

Koszorúzás

Magyarpolány kórusainak fellépése

             Támogatók:
Veszprém Megyei Német Önkormányzat
                           Veszprémi Német Nemzetiségi Egyesület
            Magyarpolányi Német Nemzetiségi Ö kormányzat
                             Magyarpolány Község Önkormányzata

Tovább

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet

Közzétéve: 2017-12-14

Magyarpolány Község Önkormányzata főépítész bevonásával, az érintett hatóságok és a helyi lakosság véleményének kikérésével elkészítette és elfogadta Magyarpolány község Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét.

Településképi Arculati Kézikönyvet itt, a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet itt olvashatja el.


Tovább

Felhívás partnerségi egyeztetésről

Közzétéve: 2017-11-22

FELHÍVÁS

Előzetes tájékoztató a Magyarpolány község területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR)

készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a

Magyarpolány község területére készülő Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre vonatkozóan.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, – és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A Korm. rend.-nek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő Településképi Rendelet szakmai megalapozására Településképi Arculati Kézikönyvet kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve településünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, a kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A TAK alapozza meg az önálló Településképi Rendeletbe foglalandó településképi szabályokat.

A TAK és a TKR segítséget fognak nyújtani a település polgárainak, valamint az ide tervező építészeknek abban, hogy településünk sajátos arculatát felismerjék és tovább fejlesszék.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a

Művelődési Házban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.) 2017. november 29-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

                                                                                                                        Grőber József polgármester


Tovább

Egyenlő bánásmód

Közzétéve: 2017-11-21

Forduljon az              

Veszprém megyei ügyfélszolgálatához, ha 

neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága,  vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. (Zöld Ház), I./107

2018. január 4-én 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 8-án 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 15-én 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 22-én 8.00 – 12.00 óra között

BALATONALMÁDI, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár,

Balatonalmádi, Városház tér 4. (a Könyvtárban)

2018. január 17-én 10:00 – 14:00 óra között.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!


Tovább

Kiszabadult a paplak

Közzétéve: 2017-07-19

A Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Alapítvány a passió szervezése mellett feladatának tűzte ki a falu népszerűsítése mellett a helyi műemlékek védelmét. Szerencsére ebben bővelkedik a mi településünk, hiszen a Petőfi utca házai mellett a kálvária a templom és az egyházközösség másik barokk korú kincse a plébánia épületegyüttese szorosan összekapcsolódik.


Tovább

Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban

Közzétéve: 2017-07-18

Magyarpolány Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban meghirdetett TOP-1.2.1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati konstrukcióra nyújtott be sikeres pályázatot.

Projekt címe: Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban

Projekt kódszám: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006

Támogatás összege: 362.000.000 Ft

A pályázati dokumentáció itt megtekinthető.

A támogatási szerződés itt megtekinthető.


Tovább