Hírek

Passió előadások és jegyrendelés

Közzétéve: 2018-04-09

Tisztelt Nézőink, Kedves Érdeklődők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy idén 25. alkalommal rendezi meg Magyarpolány a hagyományos Passió játékot. Az elmúlt évek alatt a többször megújult és felfrissített előadást több ezren nézték meg és reméljük, mindenki számára nagy élményt jelentett. Az elődök és a mostani közreműködők munkája előtt tisztelegve, szeretnénk méltóképpen megünnepelni ezt a jubileumot. Idén az előadások mellett Pünkösd vasárnapján egész napos programsorozattal kiállításokkal, gyermek rendezvénnyel várjuk kedves nézőinket. Ennek részleteiről ezen az oldalon illetve facebook oldalunkon tájékozódhatnak.   


Tovább

Kirándulás

Közzétéve: 2018-03-26

A Magyarpolányi Rozmaring Nyugdíjas Klub 2018.május 22-én, kedden, 6:30 órai indulással kirándulást szervez az Őrségen keresztül Szlovéniába. Korlátozott számban tudunk érdeklődőket fogadni.

Program: Őriszentpéter, Velemér kat.templomok megnézése, Dobronakon az orchidea kertben kb. 1 órás program, majd Lendva városnézés (vár, Makovetz tér stb.)

Ár.: belépők, útiköltség, vacsora – 4200Ft+kb. 10Euró/fő.

Jelentkezés:    Györkös Károlyné, Tel.: 06-20/249-7993


Tovább

Borminősítési lehetőség

Közzétéve: 2018-03-26

TISZTELT SZŐLŐSGAZDÁK!

 

A Magyarpolányi Rozmaring Nyugdíjasklub borminősítést szervez a Művelődési Házban 2018. április 6-án 18 órától.

A borminősítésen bármely szőlősgazda részt vehet, a bormintákat 17 órától lehet sorszámozásra leadni.

Sommelier: Zabó Péter

 

Az érdeklődőket szeretettel várjuk!


Tovább

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet

Közzétéve: 2017-12-14

Magyarpolány Község Önkormányzata főépítész bevonásával, az érintett hatóságok és a helyi lakosság véleményének kikérésével elkészítette és elfogadta Magyarpolány község Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét.

Településképi Arculati Kézikönyvet itt, a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet itt olvashatja el.


Tovább

Felhívás partnerségi egyeztetésről

Közzétéve: 2017-11-22

FELHÍVÁS

Előzetes tájékoztató a Magyarpolány község területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR)

készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a

Magyarpolány község területére készülő Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre vonatkozóan.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, – és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A Korm. rend.-nek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő Településképi Rendelet szakmai megalapozására Településképi Arculati Kézikönyvet kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve településünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, a kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A TAK alapozza meg az önálló Településképi Rendeletbe foglalandó településképi szabályokat.

A TAK és a TKR segítséget fognak nyújtani a település polgárainak, valamint az ide tervező építészeknek abban, hogy településünk sajátos arculatát felismerjék és tovább fejlesszék.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a

Művelődési Házban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.) 2017. november 29-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

                                                                                                                        Grőber József polgármester


Tovább

Egyenlő bánásmód

Közzétéve: 2017-11-21

Forduljon az              

Veszprém megyei ügyfélszolgálatához, ha 

neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága,  vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. (Zöld Ház), I./107

2018. január 4-én 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 8-án 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 15-én 8.00 – 12.00 óra között

2018. január 22-én 8.00 – 12.00 óra között

BALATONALMÁDI, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár,

Balatonalmádi, Városház tér 4. (a Könyvtárban)

2018. január 17-én 10:00 – 14:00 óra között.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!


Tovább

Kiszabadult a paplak

Közzétéve: 2017-07-19

A Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Alapítvány a passió szervezése mellett feladatának tűzte ki a falu népszerűsítése mellett a helyi műemlékek védelmét. Szerencsére ebben bővelkedik a mi településünk, hiszen a Petőfi utca házai mellett a kálvária a templom és az egyházközösség másik barokk korú kincse a plébánia épületegyüttese szorosan összekapcsolódik.


Tovább