Településrendezési eszközök módosítása 2

Tisztelt Lakosság!

 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elindította a hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát az alábbi részterületen:

  1. Az 543/20. hrsz. alatti ingatlanra meghatározott ZKP-1 jelű közpark övezeti besorolásának módosítása az ingatlan egy részén (kb. 300m2 területen) VT-2 jelű településközpont vegyes terület övezeti besorolásra.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, illetve Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében rögzített szabályok szerint a tervezett módosításokat lakossági fórumon is be kell mutatni.

A jogszabályi rendelkezések értelmében Magyarpolány Község Önkormányzata 2018. december 10-én 10.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatti Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében, amelyre a lakosságot ezúton tisztelettel meghívom.

A véleményezési szakaszra összeállított dokumentáció megtekinthető Magyarpolány Község Önkormányzatának hivatali helyiségében (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.) munkaidőben. Kérem, személyes egyeztetés esetén előzetesen telefonon érdeklődni szíveskedjenek!

 

Magyarpolány, 2018. november 30.

 

Grőber József s.k.

polgármester