Aktuális

Tartalomjegyzék

Dózsa és Kossuth utcai gyalogjárda építése

Tisztelt Lakosság!

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 4-én 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a Dózsa és Kossuth utcai járdák építésével kapcsolatban a Kultúrházban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.).

 

Az Ajkai Járási Hivatal a gyalogjárda építési engedélyezési eljárásában 2016. február 17-én 10.00 órai kezdettel helyszíni szemlét és közmeghallgatást tart, amelyről további részletek a VE-01B/HAT/139-12/2016. számú hirdetményben olvashatók.

 

Tisztelettel:

 

Grőber József

polgármester


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Pályázat pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás


Tartalomjegyzék

Tájékoztató a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

T Á J É K O Z T A T Ó

a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

 

 

Tisztelt Adózó!

 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével módosultak.

Változások a fogalom meghatározásokban:

 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

 

Adófizetés változása: párlat adójegy bevezetése

 

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.

Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.

 

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.

 

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

 

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.

 

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot.

 

Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál annak nem kell azt megismételnie.

 

A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok nyilvántartást vezetnek és az átadott- átvett adójegy mennyiségről haladéktalanul értesítik a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.

 

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése:

 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

 

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

 

2016. év előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az e célra rendszeresített önkormányzati számlára.


Tartalomjegyzék

Christkindl Vándorkiállítás
Klikk a nagyításhoz

 

A térségi sváb betlehemes kiállítás megrendezését az EMMI 100 000.- Ft-tal támogatta.


Tartalomjegyzék

Magyarpolány - Német Nemzetiségi Nap - Zwetschgen-flecken fesztivál

 

 


Tartalomjegyzék

Dr. Horváth István előadása Magyarpolányban.
Klikk a nagyításhoz

Dr. Horváth István előadása Magyarpolányban.

 

- Érelmeszesedés és a Koleszterinszint anyagcsere gyógyítása a XXI. században -

 

Magyarpolány Faluház
2015. aug. 21. 18h


Belépőjegy: Becsületkassza

 

Horváth István Dr. orvos-biológus MTA Doktor (a biológia tudomány doktora) negyed százada szenteli életét a koleszterinkutatásnak. Kandidátusi disszertációját majd a MTA Doktori disszertációját is orvos-biológiai témában írta. Ezek a kutatások szervesen kapcsolódtak az antikoleszterin antitest felfedezéséhez, és ennek alapján a koleszterin anyagcsere helyreállítására alkalmas vakcina feltalálásához.

További információ a témában:
www.kolesterin.hu


Tartalomjegyzék

Tájékoztató ingyenes óvodai és bölcsődei étkezésről

Tisztelt Szülők!

 


Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. szeptember 1. napján lép hatályba a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény, amelynek értelmében a gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai és bölcsődei nevelésben részesülő gyermek után, ha

 

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben a 89.408 forintot).

 

Kérem, hogy a fentiek bizonyítására szolgáló határozatot (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló döntés esetén csak abban az esetben kell benyújtani a határozatot, amennyiben a kedvezmény nem Magyarpolány vagy Kislőd Község Önkormányzata által megállapított), igazolást vagy a jelen levél mellékletét képező nyilatkozatot kitöltve legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig Magyarpolány Község Önkormányzatához (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) vagy a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődébe (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.) visszajuttatni szíveskedjenek.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Magyarpolány, 2015. augusztus 5.

 

Grőber József

polgármester


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Álláshirdetés

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Kósza Szél - Szécsi Pál emlékkoncert Horváth Andor előadásában
Klikk a nagyításhoz

Kósza Szél


Szécsi Pál emlékére


Zenés időutazás Horváth Andor színművész előadásában

 

Helyszín:

Magyarpolány Faluház

(Magyarpolány Táncsics u. 7)

 

Időpont:

2015. június 26. 20:30

 

Jegyvásárlás:

Magyarpolány Dózsa u. 10/A (Ifi klub)

Ajka VMK Információs Pult

 

Infovonal:

0620 352 95 75


Tartalomjegyzék

TELTHÁZ

TELTHÁZ!

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a 2015 évi Magyarpolányi Passió előadásaira a jegyek elfogytak.

Köszönjük, hogy ilyen sokan megtisztelnek minket jelenlétükkel!

Szeretettel várjuk Önöket jövőre is!

 


Tartalomjegyzék

Passió 2015 - május 29., 30., 31. előadások

Tisztelt Nézők !


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyarpolányi Passió 2015 május 29, 30, 31-én tartandó előadásaira jegyek még korlátozott számban vásárolhatók.

Jegyrendelés az alábbi telefonszámon: 06 20/35 29 575

Kérjük, szíveskedjenek folyamatosan figyelemmel kísérni a www. magyarpolany.hu honlapunkat.


Megértésüket köszönjük!


Magyarpolány Község Önkormányzata.


Tartalomjegyzék

Passió 2015 - május 24.-i előadás
Klikk a nagyításhoz

Kedves Nézők!

A mai, 24.-i előadást előzetes terveink szerint megtartjuk!
Bízunk az időjárás kegyességében és reméljük, hogy elkerül minket az eső.

Kérjük, hogy az előadás nézői készüljenek fel meleg ruhával.

Köszönjük, hogy ilyen megértőek!

Híreinket a facebook oldalunkon is olvashatják:


https://www.facebook.com/MagyarpolanyiPassio


Üdvözlettel: Szervezők


Tartalomjegyzék

Passió
Klikk a nagyításhoz

Kedves Nézőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az időjárásra való tekintettel a május 23.-i (szombati) szabadtéri előadásunk elmarad.

A megvásárolt jegyek az alábbi előadásokra válthatók át:

május 29. péntek 21.00 - telefonszám:
06 70 609 8025

május 30. szombat 21.00 - telefonszám:
06 30 916 3663

május 31. vasárnap 21.00 telefonszám:
06 20 246 3385

Kérjük, hogy az Önöknek megfelelő időponthoz tartozó telefonszámon jelezzék igényüket!

Amennyiben a fenti időpontok egyike sem felel meg, a jegyek árát visszatérítjük.

A május 22.-i (pénteki) elmaradt előadás május 31.-én (vasárnap) 21:00 órakor kerül megrendezésre.

A május 22.-re megváltott jegyek a május 31.-i pótelőadásra érvényesek.

Megértésüket köszönjük!

Magyarpolány Község Önkormányzata.


Tartalomjegyzék

Magyarpolányi Passió 2015

Passió Magyarpolányban!

 

Magyarpolány Község Önkormányzata az Egyházközséggel karöltve 2015-ben is passiót szervez Magyarpolányban. Az 1993-ban létrehozott Polányi Passió óta, már igazi hagyománnyá nőtte ki magát ez a meghitt esemény.

A Polányiak és barátaik idén is szorgosan készülnek a darab előadására, az idelátogató nézők örömére.

Mindenkit szeretettel várunk az idei polányi passiójátékunkra!

 

Helyszín:
Magyarpolányi Kálváriadomb

Az előadások időpontjai:
2015. május 22., 23., 24., 29., 30. - 21.00 óra

Jegyrendelés:
06 20 352 95 75
http://www.magyarpolany.hu/jegyrendeles

További információk: www.magyarpolany.hu

A jegyek ára 2500.- Ft.
20 db feletti jegy vásárlása esetén a jegyár 2000.- Ft./fő.

 

Magyarpolányi Passió 2015

Magyarpolány Község Önkormányzata az Egyházközséggel karöltve 2015-ben is passiót szervez Magyarpolányban. Az 1993-ban létrehozott Polányi Passió óta, már igazi hagyománnyá nőtte ki magát ez a meghitt esemény.

A Polányiak és barátaik idén is szorgosan készülnek a darab előadására, az idelátogató nézők örömére.

Mindenkit szeretettel várunk az idei polányi passiójátékunkra!


Tartalomjegyzék

Magyarpolányi Passió 2015 Jegyek kaphatók

Magyarpolányi Passió 2015


"Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a Nap alatt."

(Préd. 1,9)

 

Elkészültek a 2015 évi passió előadás jegyei!

 

Egy kis érdekességképp, a minap találtuk meg a pont 20 éve megrendezett Polányi Passió tiszteletjegyét.

 

 

Nem csoda, hisz Magyarpolányban a passiójátszás, már 22 éves múltra tekint vissza!

 

A Polányi Passió már több változatban is előadásra került az évek folyamán, más-más rendezők által megálmodva, de példaértékű, ahogy Magyarpolányban, a hagyományokhoz híven színre viszik Jézus szenvedéstörténetét!

 

Ha Te is meg szeretnéd csodálni idei előadásunkat, foglald le jegyedet online, vagy telefonon.

Az előadások időpontjai:

2015. május 22., 23., 24., 29., 30. - 21.00 óra


Jegyeket itt lehet foglalni:

http://www.magyarpolany.hu/jegyrendeles/

Tel.:20 / 352 95 75

Hivatalos közleményeket a www.magyarpolany.hu weboldalon lehet elérni, valamint a www.facebook.com/MagyarpolanyiPassio oldalon.

Helyszíne: Magyarpolányi Kálváriadomb

A jegyek ára egységesen 2500.- Ft.

20 db feletti jegy vásárlása esetén a jegyár 2000.- Ft./fő.

 

Mindenkit szeretettel várunk előadásainkra!


Tartalomjegyzék

Magyarpolányi Passió - Jegyrendelés

Magyarpolányi Passió 2015 - Jegyek már foglalhatók!

 

Válasszon előadásaink időpontjai közül.

Jegyeket itt lehet foglalni:


http://www.magyarpolany.hu/jegyrendeles/

 

Az előadások időpontjai:
2015. május 22., 23., 24., 29., 30. - 21.00 óra

Helyszíne: Magyarpolányi Kálváriadomb

 

A jegyek ára egységesen 2500.- Ft.

20 db feletti jegy vásárlása esetén

csoportos kedvezménnyel a jegyár 2000.- Ft./fő.

 

Mindenkit szeretettel várunk előadásainkra!

Magyarpolányi Passió - Jegyrendelés

 

Kiemelt támogatók:


Magyarpolányi Passió 2015 - Jegyrendelés

Tartalomjegyzék

PASSIÓ,mely előadatik Magyarpolányban régi versezettel

MAGYARPOLÁNYI PASSIÓ

- Passió, mely előadatik Magyarpolányban régi versezettel -

 

Magyarpolányban a passiójátszás hagyománya a 90-es évek elejére nyúlik vissza. 2015-ben új Passiót mutat be a falu apraja-nagyja, az Önkormányzat és az Egyházközség támogatásával, a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány szervezésében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Szövegírók: Katona Imre, Németh Ervin és Pataki András

 

Zeneszerző: Szarka Gyula – Kossuth-díjas énekes, gitáros, zeneszerző, a Ghymes együttes alapító tagja

 

Díszlet és jelmeztervező: Húros Annamária a színházi élet kiemelkedő alakja

A darab rendezője: Pataki András a soproni Petőfi Színház igazgatója

 

Jézus szerepében: Horváth Andor színművész

 

A passiótörténet további szereplői: a faluközösség tagjai

 

A új darab forrásanyagaként a szövegírók a csíksomlyói misztériumokat, valamint XVII. századi passiójátékokat és a Károli Gáspár fordításában készült Bibliát használták. Az előadás fő vonulatát az élőzenés produkciók jellemzik.

 

Az előadások időpontjai:


2015. május 22., 23., 24., 29., 30.


21.00 óra


Helyszíne: Magyarpolány – Kálváriadomb.

 

JEGYRENDELÉS ELŐVÉTELBEN április elejétől válthatók, illetve az előadások napján a helyszínen 2.500,- Ft-os áron.

 

Bővebb információ a 20/352-9575-ös telefonszámon kérhető.

 

Facebook:  Magyarpolányi Passió


Tartalomjegyzék

Polányi Passió dokumentáció

magyarpolany.hu/?page=galeria&id=20


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Általános iskolai beíratás rendje

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Képviselő-testületi ülések meghívói

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Szent Mihály napi terményünnep és tűzgyújtás

Szent Mihály napi terményünnep és tűzgyújtás

 

Magyarpolány 2014. szeptember 27.


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap 2014

Nyárbúcsúztató és Nemzetiségi Nap Magyarpolány


2014. augusztus 29-31.


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Szentlélekváró zenés áhitat

Szentlélekváró zenés áhitat


Sillye Jenő és barátai

 

Magyarpolány, Római Katolikus templom

 

2014. június 7. 16 óra


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Pályázat a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék

Tájház és Falumuzeum, kulcsosház elérhetőség

Tájház és Falumúzeum, Kulcsosház elérhetőség:

 

Farkasné Osváth Zsuzsanna
Tel: 06/20 2204337

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu


Letölthető dokumentumok

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)

Tartalomjegyzék
RetArt design