Hírek

Sikeres pályázatot valósított meg a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Közzétéve: 2019-09-28

Az NEMZ-KUL-19-1131 azonosító számú pályázat keretében a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert el az nemzetiségi önkormányzat 2019. évi kulturális tevékenységeinek megvalósítására.  A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

 

A „Sváb hagyományok ápolása Magyarpolányban” című projekt során megvalósított kétnapos, a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó program alatt a Nemzetiségi Nap, és a Tanz- und Tracht-Tag rendezvény került megtartásra.

A Német Nemzetiségi Nap német nyelvű szentmisével indult, majd zenés levonulással folytatódott, míg a másnapi Tanz-und Tracht-Tag rendezvényen a résztvevők népviseleti ruhában, együtt ünnepelték az őseik emlékét.

A kulturális programokat színesítette a helyi német nemzetiségi óvoda és iskola tanulóinak, valamint a helyi sváb dalkör és a sváb hagyományőrző tánckar előadása.

 

A programok által az érdeklődők bepillantást kaptak a magyarpolányi hitéleti és nemzetiségi hagyományok megélésébe.

 

Sajtóközlemény


Tovább

A Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság 2019.09.09-i ülésének jegyzőkönyve

Közzétéve: 2019-09-09

A Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-i ülésén döntött a polgármesterjelöltek, az egyéni listás képviselő-jelöltek valamint a német nemzetiségi képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről. Az ülésen a Bizottság kisorsolta továbbá a szavazólapokon a jelöltek sorrendjét, amely a következő:

Egyéni listás képviselő-jelöltek sorrendje a szavazólapon:

 1. Pintér Gyula József független képviselő-jelölt
 2. Meinczingerné Vágner Zsuzsanna független képviselő-jelölt
 3. Csabai Tibor László független képviselő-jelölt
 4. Nardai Anita független képviselő-jelölt
 5. Némethné Penk Ildikó független képviselő-jelölt
 6. Király László Sándorné független képviselő-jelölt
 7. Varga Zoltán független képviselő-jelölt
 8. Korbély Tamás független képviselő-jelölt
 9. Kibédi Gyula független képviselő-jelölt
 10. Kauker Marcell független képviselő-jelölt
 11. Takács Ferenc független képviselő-jelölt
 12. Szabolcsi István független képviselő-jelölt
 13. Sárospataki Albert független képviselő-jelölt
 14. Jáger-Veisz Anna független képviselő-jelölt

Polgármesterjelöltek sorrendje a szavazólapon:

 1. Dr. Katona Szandra független polgármesterjelölt
 2. Grőber József független polgármesterjelölt

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendje a szavazólapon:

 1. Wolstrommer Tiborné VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 2. Buzás Bernadett VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 3. Meinczinger József Attila VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 4. Grőberné Adorján Renáta VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 5. Csabai Tibor László VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 6. Takács Ferenc VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 7. Grőber Andrea VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje
 8. Sasné Moóri Erzsébet VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE jelöltje

 

A Magyarpolányi Helyi Választási Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv itt olvasható.

 

Dobosi Gergely jegyző


Tovább

Határozat egyéni listás jelölt és polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról

Közzétéve: 2019-08-09

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övtv.) 9. § (1) és (3) bekezdései szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

Magyarpolány község választópolgárainak száma a szavazást megelőző hatvanhetedik napon 1129 fő volt, így a rendelkezésemre álló adatok alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületébe az egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 12 főben, polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 34 főben határozom meg.

 

Dobosi Gergely

jegyző

 

Az ajánlások számának megállapításáról hozott határozat itt olvasható.


Tovább

„Dolgozz Magyarpolányban!” ösztöndíjprogram – pályázat

Közzétéve: 2019-08-05

A támogatás célja:

Magyarpolány Község Önkormányzata ösztönözni kívánja a község lakói körében a diplomás pályakezdőket, szakképzettséggel rendelkező fiatalokat annak érdekében, hogy tanulmányaik befejezését követően a községben helyezkedjenek el, ezzel is segítsék a hiányzó szakemberek pótlását. Jelen pályázati kiírás meghatározza azoknak a körét, akik az ösztöndíjat igénybe vehetik.

 

A támogatási formája:

A Dolgozz Magyarpolányban!” elnevezésű ösztöndíjpályázat több ütemben, 2019. augusztus 1. – 2021. május 31. időszak között az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázat keretében rendelkezésre álló források terhére kerül kiosztásra.

Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig pályázható meg.

Az ösztöndíj évente a szorgalmi időszakra, illetve a tanfolyam időtartamára folyósítható és évente maximum 10 fő részére állapítható meg.

 

Az igényelhető támogatás mértéke: 30.000 Ft/hó

 

Pályázatot nyújthat be, aki:

 • 16. életévét betöltötte és szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló,
 • 16. évét betöltötte és szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló,
 • 18. évét betöltötte és felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés nappali tagozatán végzi tanulmányait,
 • Magyarpolányban munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés levelező tagozatán tanulmányt folytat, átképzésben részt vevő hallgató, vagy
 • Magyarpolányban munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki a munkakörének megtartásához szükséges OKJ-s, egyéb regisztrált továbbképzésen, illetve szakképzésben folytat tanulmányokat.

 

A részletes pályázati kiírás itt olvasható.

A kapcsolódó önkormányzati rendelet itt olvasható.

A pályázati adatlap innen letölthető.


Tovább