Hírek

Igazgatási szünet 2022.12.22-től 2023.01.06-ig

Közzétéve: 2022-11-30

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az Önkormányzati Hivatal zárva tart, kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart a +36202432936-os telefonszámon.

 

Figyelemfelhívás!

 

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hivatal előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint hirdetményi úton közölt adásvételi szerződésekre vonatkozó, az elővásárlási jog jogosultja részére rendelkezésre álló 60 napos jognyilatkozattételi határidő – amennyiben az az igazgatási szünet időtartama alatt járna le – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése alapján 2023. január 9. napján jár le.


Tovább

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos lakossági fórum

Közzétéve: 2022-11-25

Tisztelt Lakosság!

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2022. (X. 17.) számú határozatával elindította a hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát az alábbi részterületen:

  1. Az Mke-1 jelű kertes mezőgazdasági övezetben a meglévő épületek fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges feltételek meghatározása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, illetve Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében rögzített szabályok szerint a tervezett módosításokat lakossági fórumon is be kell mutatni.

A jogszabályi rendelkezések értelmében Magyarpolány Község Önkormányzata 2022. december 5-én 10.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatti Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében, amelyre a lakosságot ezúton tisztelettel meghívom.

A véleményezési szakaszra összeállított dokumentáció itt megtekinthető.

A HÉSz módosításának tervezete itt megtekinthető.

 


Tovább

Közmeghallgatás

Közzétéve: 2022-11-07

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 10-én 17:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Zöld Élet Háza Bemutató Központban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.).


Tovább

Pályázati felhívás a 8449 Magyarpolány, Petőfi utca 51. (382. hrsz.) szám alatti ingatlan értékesítésére

Közzétéve: 2022-10-24

Magyarpolány Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi üres, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére:

 

8449 Magyarpolány 382 hrsz-ú, természetben a 8449 MAGYARPOLÁNY, Petőfi Sándor utca 51. szám alatti 1946 m2 területű, romos állapotú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan. Az ingatlan műemlék 1968 óta, megnevezése: népi lakóház (17568/1968.).

 

A pályázati eljárásra történő jelentkezés határideje és helye: 2022. október 25. 08:00 órától – 2022. november 30. 16:00 óráig ügyfélfogadási napokon Magyarpolány Község Önkormányzat hivatalában (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.).

 

A kikiáltási ár bruttó 15.500.000 Ft, azaz tizenötmillió-ötszázezer forint. A pályázati eljárás nyertese az, aki a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb vételi ajánlatot teszi.

 

A pályázatok bontására 2022. december 1. napján 17:00 órakor zártkörűen kerül sor Magyarpolány Község Önkormányzat hivatalos helyiségében (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.).

 

A pályázati eljárás részletei a pályázati felhívásban találhatók.

A pályázati felhívás itt olvasható.

A pályázati lap innen letölthető (magánszemély részére).

A pályázati lap innen letölthető (jogi személy részére).

A nyilatkozat innen letölthető.

Az átlátható szervezeti minőségről szóló nyilatkozat innen letölthető.

Adatkezelési szabályzat

 

 


Tovább

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem földgáz kedvezményhez

Közzétéve: 2022-09-13

Tisztelt Lakosság!

Az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-étől hatályos módosítása megteremtette annak lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban, stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a jegyzőtől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, hivatalunk a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás meghatározásának. Eszerint „a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

A kérelemnyomtatvány Hivatalunkban (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6., vagy 8446 Kislőd, Hősök tere 1.) átvehető vagy honlapunkról letölthető. A kérelem személyesen vagy e-papíron is benyújtható.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. Az eljárási idő 8 nap.

A 259/2022.(VII.21.) Korm. rendelet 7/A. § (7) bekezdése értelmében, ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Magyarpolány, 2022. szeptember 13.

Tisztelettel:

Dobosi Gergely jegyző

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem.


Tovább

Pályázati felhívás anyakönyvvezető, szociális és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Közzétéve: 2022-05-25

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető, szociális és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

 

A pályázati felhívás itt megtekinthető.

 


Tovább