Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány

Kuratórium

Elnök: Pintye Sándor Attila
Adószám: 19264385-1-19
Cím: 8449 MAGYARPOLÁNY DÓZSA U.6.

Tagok

Baranyai Mária
Somogyiné Nagy Lívia

 

Alapítványunk célkitűzése:

Az alapítvány elsősorban kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi, valamint ezekhez kapcsolódó egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő és sporttevékenységet, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységet támogat, ezen kívül különösen:

1. A településen található Nemzeti Örökség értékeinek megőrzése.

Népi  és  egyházi  műemlékek védelme,  a népi  motívumok  építészeti megvalósításának támogatása,

műemlék  épületek  eredeti  állapotának  helyreállítása,  infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása,

műemlékekhez    tartozó    közterületek    megóvása,    építészeti    értékek hangulatához való igazítása.

2. Falusi turizmus kialakításának elősegítése.

A Nemzeti Örökség értékeinek egyre szélesebb megismertetését lehetővé tevő falusi turizmus feltételeinek kialakításában való részvétel, a  falusi  turizmus  és  a  műemlékvédelem  összehangolása,  kölcsönös előnyökön alapuló összekapcsolása.

3. A Magyarpolányi Passió kulturális hagyományának fenntartása, őrzése.

A Magyarpolányi Kálvária-járás és Feltámadás emlékének fenntartása a település hagyományai szerint. A Magyarpolányi Passió (szenvedéstörténet) hagyományának megőrzése. A pünkösdi Magyarpolányi Passiójátékok előkészítése, rendezésének segítése.

4. Gyermek-és ifjúságvédelmi, valamint sport célok támogatása,

5. Nemzetiségi értékek megőrzése Magyarpolányban,

6. Művelődési és kulturális célok támogatása, nemzetiségi csoportok    közösségek támogatása, a hagyományok népszerűsítése,

7. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok támogatása,

8. Települési szociális feladatok támogatása.

 

Az alapítvány tevékenységét karitatív módon végzi.