Óvoda

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda
és Mini Bölcsőde

Adatok

Intézményvezető: Ungerné Szöllősi Judit
Telefon: 88/231-347

Egy rövid óvoda történet:

 • 1935-be került először szóba az óvoda építésének terve, hogy a szülők a szorgos munkák ideijére kisebb gyermeküket biztos helyre elhelyezhessék. Mivel a község lakóssága kizárólag földműveléssel foglalkozott. másodszorra fontosnak tartották, hogy az óvodában már megtanultak volna magyarul beszélni. Az építkezésre anyagi okból nem került sor.
 • 1936ban nyári gyermek otthont szerveztek az iskola épületében, amit Reichard Klára vezetett.
 • 1941ben Magyarpolány jegyzője működési bizonyítványt állított ki Krályi Ilona okleveles óvónő munkájáról, aki 1941. június23- augusztus 31-ig vezette a nyári gyermek napközi otthont.”Nevezett óvónő a reábízott gyerekek nevelése, gondozása körül szakképzettségének, rátermettségének, hívatásának tanújelét adta és ezzel a gyerekek szeretetét, a szülők háláját, részemről pedig teljes megelégedésemet kiérdemelte”
 • 1943ban Dr. Berky Miklós Veszprém megye alispánja, a Devecseri újságban meghirdeti a nyári gyermekotthoni vezetői állásokat, határozatban utasítja a jegyzőket, a nyári napközi otthonok megszervezésére.
 • 1964. tavaszán fejeződött be a két csoportos óvoda építése, amihez 2 szobás összkomfortos óvónői lakás is tartozott. Az épület teljes értéke 1 millió Ft volt. Döbröntei Sándor az akkori iskola igazgató megbízta augusztus 1-én Kiss Józsefnét, hogy szervezze meg az óvoda beindítását. Az óvoda szeptember 2-án nyitotta ki kapuit. A beíratáskor jelentkezett összes kisgyermeket felvették 62 főt. Szeptember 1-én 1 óvónő, Márti, 2 dajka Erdélyi Jenőné / Rózsika/, Schwarcz Ervinné, / Janka/ 2 konyhai dolgozó Zoller Lászlóné, /Piri/Leskovics Kelemenné /Cili/,kezdte meg a munkát. A második óvó néni október 1-től Gáncs Ibolya, a harmadik óvónő Szabó Erzsébet 1965. szeptember 1-én kezdte meg nevelői munkáját. A fűtést cserépkályha biztosította, a vizet az alsó udvarban lévő hidrofor biztosította. / 1981-ben mikor én pályámat kezdtem,még ugyan ez fogadott./ A téli időszakban a dajkák hajnalban már fűtöttek,hogy  bemelegedjenek a csoportszobák, mire a gyermekek megérkeznek. A konyhai alapanyagokat a helyi termelőktől vásárolták, nagyon háziasan,ízletesen, finoman főztek,így az iskolai dolgozók és a Tanácsi dolgozók is az óvodában étkeztek. Sajnos 1995-en gazdasági megfontolásból megszüntették a főzőkonyhát.
 • 1985-től fokozatosan cseréltük ki a csoportszobák bútorait.
 • A felújítások 1989től kezdődtek, ekkor vezették be a gázt és tértünk át a központi fűtésre, elkészült a község vízvezetéke és lett vezetékes vizünk, addig igen sokszor kellett a vízházba menni vízért menni, mert a szivattyú elromlott.
 1. 1997. szeptember 1-től folyik német nemzetiségi nevelés óvodánkba. Fontosnak éreztük,hogy már kiskorban megismerkedjenek gyermekeink a német nemzetiségi hagyományokkal,mondókákkal,játékokkal, biztosítva önazonosságuk megőrzését ápolását, erősítését.
 • 2003-ban készültek el az öltöző szekrények és a parkoló az óvoda előtt.
 • 2005ben az ablakok és a tető cseréje zajlott.
 • 2008-ban a gyermek mosdó, öltöző, folyosók lettek felújítva.
 • 2010-ben a konyha és a logopédiai foglalkoztató. A játszó udvar újult meg.
 • 2010. szeptember 1-től 5 bölcsődés korú gyermekeket is fogadunk,mert megteremtettük az egységes óvoda-bölcsődének feltételeit.
 • 2012ben megtörtént a fűtés korszerűsítés, a csoportszobák, az iroda felújítása és az óvoda külső hőszigetelése.

 

Az 50 év alatt  az óvoda szervezetileg mindig az iskolához tartozott, a munkáltatónk az iskola igazgatója volt  /4 fő/. 2013-ban  óvodatársulásban működtünk. 2014-es nevelési évben önálló intézmény vagyunk.

Az óvodának  5 kinevezett óvodavezetője volt

-1964-1972-ig  Kiss Józsefné

– 1972-1981-ig Lenner Margit

– 1981-2014-ig Dohanekné Mészáros Gyöngyi

– 2015-2021. augusztusig Némethné Penk Ildikó

– 2021. augusztustól 2022. december 31-ig Pillerné Fódi Ilona

– 2023. január 1-től Ungerné Szöllősi Judit

27 óvodapedagógusa,6 dajkája, 6 konyhai dolgozója,7 élelmezés vezetője, 2 csecsemő gondozója volt.

A kinevezett dolgozók  általában 8-39 évet dolgoztak óvodánkba. Ezért is jellemző ránk a családias  légkör, hisz van akivel már 25-28 éve dolgozunk együtt. Ismerjük egymást, segítjük egymást, számíthatunk bármikor, bármiben a másikra. Ez kiegyensúlyozottá, nyugodttá tesz minket. Azonos nevelési elveket vallunk, saját helyi pedagógiai programunk van, amit hosszú évek során próbálgattunk, alakítgattuk, míg mindazt tartalmazza amit mi fontosnak tartunk a gyermekek nevelése során. Talán legjobban hitvallásunk tükrözi ezt.

Hitvallásunk bár ugyanaz, eltérő egyéniségek vagyunk, más-más erősséggel, különböző elképzelésekkel, melyek azonban összehangolhatóak, és az együttműködés megvalósulása esetén elősegítik az eredményességet. Olykor persze szükség van egyéni áldozatvállalásra, kompromisszumokra is, hiszen az óvoda sikere, sikeressége az intézménynek, fenntartójának, szülőknek, gyermekeknek egyaránt fontos.

Alapító okiratunk szerint 50 férőhelyes az egységes óvoda-bölcsőde, de több gyermeket kellett elhelyezni, a mai létszámunk 58 gyermek. Az önkormányzattal közösen tervezzük az óvoda fejlesztését, bővítését.

 

 

Intézményi térítési díjak 2023. március 1-jétől.

 

Fenntartói értékelés 2018/2019

Fenntartói értékelés 2019/2020

Fenntartói értékelés 2021/2022

Fenntartói értékelés 2022/2023