KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00716 – MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA