TOP-1.4.1 – Óvoda

A kedvezményezett neve: MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása
A szerződött támogatás összege: 50 255 987 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

Magyarpolány Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a meglévő óvoda épületben – a folyamatosan növekvő igényekre alapozva – mini bölcsődét hoz létre.
Az épületben a fejlesztést követően két óvodai foglalkoztató, valamint egy bölcsődei gyerekszoba kerül kialakításra, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.
A megvalósítást követően 8 bölcsődés korú gyermek számára tudjuk biztosítani ez ellátást az intézményben.
A fejlesztés részeként megújuló energiaforrás hasznosításra is sor kerül, ennek részeként napelemes rendszert telepítünk az épületre a villamos energia igény részleges fedezése céljából.
Az építési kivitelezés mellett eszközöket is beszerzünk: új bútorokkal, játékokkal rendezzük be a bölcsődei csoportszobát, udvari játékokat telepítünk, a konyha és a mosoda eszközeit bővítjük, újítjuk meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 08. 15.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014

 

2018. január – május: építési kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és véglegesítésére került sor, mely alapot jelent a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásnak. Kiválasztásra és megbízásra került a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős szakértő is.

2018. június – augusztus: a kiviteli tervek alapján lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, és ennek eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozással, az Unger Bau Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2018. augusztus 10-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. 2018. augusztus 15-én a munkaterület átadására került sor, melyet követően a vállalkozó megkezdte a munkavégzést az óvoda épületén.

2018. szeptember – december: a kivitelezés folyamatos műszaki ellenőri felügyelet és támogatás mellett zajlik. 2018. október 3-án az 50% készültséget elérte a projekt megvalósítása, majd a további kivitelezést követően 2018. november 19-én a műszaki átadás-átvételi eljárás is eredménnyel zárul, az épület használatra alkalmas állapotban az intézmény részére átadásra kerül. Megkezdődnek, és többségében le is zárulnak a projekt eszközbeszerzései: ipari mosogatógép, szeletelőgép, botmixer és szárítógép kerül a konyhába, mosodába, öltözőszekrények, asztalok, székek, laptop beszerzésére kerül sor. Az új csoportokhoz kapcsolódóan bölcsődei-óvodai bútorokat és játékok beszerzése is folyamatosan megtörténik.

2019. januártól: folyamatban van az udvari játék kiválasztása, beszerzése, melynek szállítása és telepítése 2019. nyarán történik meg.