TOP-1.4.1 – Óvoda

A kedvezményezett neve: MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása
A szerződött támogatás összege: 50 255 987 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

Magyarpolány Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a meglévő óvoda épületben – a folyamatosan növekvő igényekre alapozva – mini bölcsődét hoz létre.
Az épületben a fejlesztést követően két óvodai foglalkoztató, valamint egy bölcsődei gyerekszoba kerül kialakításra, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.
A megvalósítást követően 8 bölcsődés korú gyermek számára tudjuk biztosítani ez ellátást az intézményben.
A fejlesztés részeként megújuló energiaforrás hasznosításra is sor kerül, ennek részeként napelemes rendszert telepítünk az épületre a villamos energia igény részleges fedezése céljából.
Az építési kivitelezés mellett eszközöket is beszerzünk: új bútorokkal, játékokkal rendezzük be a bölcsődei csoportszobát, udvari játékokat telepítünk, a konyha és a mosoda eszközeit bővítjük, újítjuk meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 12. 31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014