Tájékoztató ingyenes óvodai és bölcsődei étkezésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. szeptember 1. napján lép hatályba a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény, amelynek értelmében a gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai és bölcsődei nevelésben részesülő gyermek után, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben a 89.408 forintot).

Kérem, hogy a fentiek bizonyítására szolgáló határozatot (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló döntés esetén csak abban az esetben kell benyújtani a határozatot, amennyiben a kedvezmény nem Magyarpolány vagy Kislőd Község Önkormányzata által megállapított), igazolást vagy a jelen levél mellékletét képezőnyilatkozatot kitöltve legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig Magyarpolány Község Önkormányzatához (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) vagy a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődébe (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.) visszajuttatni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönöm!

Magyarpolány, 2015. augusztus 5.

Grőber József
polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

(A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader-re lehet szüksége. Amennyiben nincs telepítve, itt letöltheti.)