Felhívás partnerségi egyeztetésről

FELHÍVÁS

Előzetes tájékoztató a Magyarpolány község területére készülő

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR)

készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi egyeztetésekről

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a

Magyarpolány község területére készülő Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre vonatkozóan.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, – és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A Korm. rend.-nek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő Településképi Rendelet szakmai megalapozására Településképi Arculati Kézikönyvet kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve településünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, a kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A TAK alapozza meg az önálló Településképi Rendeletbe foglalandó településképi szabályokat.

A TAK és a TKR segítséget fognak nyújtani a település polgárainak, valamint az ide tervező építészeknek abban, hogy településünk sajátos arculatát felismerjék és tovább fejlesszék.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a

Művelődési Házban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.) 2017. november 29-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

                                                                                                                        Grőber József polgármester