Felhívás a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzata megkezdte a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását. Önkormányzatunk egyúttal megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetést.

A Képviselő-testület a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének 5. § alapján a településképi rendelet módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

  1. a) a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
  2. b) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
  3. c) a www.magyarpolany.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
  4. d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében közzéteszem a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 2019. július 18-án 10.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatti önkormányzati hivatali épület tanácstermében.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a településképi rendelet módosítása, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.

 

A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

  1. a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Magyarpolány Község Önkormányzatának címére (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) történő megküldéssel, vagy
  2. b) elektronikus levélben a jegyzo@magyarpolany.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

Grőber József polgármester

 

a településkép védelméről szóló rendelet módosítása Magyarpolány