Magyarpolányi német nemzetiségi filmes tábor

„Nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatása” (NTAB-KP-1-2021) című felhívásra/pályázati kiírásra, NTAB-KP-1-2021/1-000398 azonosítószámon, Magyarpolányi német nemzetiségi filmes tábor címmel benyújtott támogatási igényére vonatkozótámogatási döntés alapján, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 500 000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A tábor célja a magyarpolányi svábok kitelepítésének megismerése illetve feldolgozása egy forgatással egybekötött népismereti táboron keresztül.