Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos lakossági fórum

Tisztelt Lakosság!

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2022. (X. 17.) számú határozatával elindította a hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát az alábbi részterületen:

  1. Az Mke-1 jelű kertes mezőgazdasági övezetben a meglévő épületek fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges feltételek meghatározása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, illetve Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében rögzített szabályok szerint a tervezett módosításokat lakossági fórumon is be kell mutatni.

A jogszabályi rendelkezések értelmében Magyarpolány Község Önkormányzata 2022. december 5-én 10.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatti Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében, amelyre a lakosságot ezúton tisztelettel meghívom.

A véleményezési szakaszra összeállított dokumentáció itt megtekinthető.

A HÉSz módosításának tervezete itt megtekinthető.