Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
MAGYARPOLÁNYI KEREK NAP
NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
OM: 201140

Honlap:  https://kereknapiskola.hu/

Iskolánk mottója Szent Györgyi Albert jól ismert gondolata:

„ Az iskola dolga, hogy megtanítsa nekünk , hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Legfontosabb nevelési célkitűzésünk, hogy tanulóink személyiség- és gyermekközpontú iskolánkban saját maguk által kitűzött célokért tenni akaró és tudó, másokkal elfogadó és együttműködő, önmaguk és társaik teljesítményét értékelni tudó, korszerű, különféle problémák megoldására használható tudással rendelkező személyiségekké váljanak.

Befogadó iskolaként fontosnak tartjuk, hogy a tolerancia és empátia tanulóink jellemzője legyen.

Elkötelezettek vagyunk az adaptív oktatás, a kooperatív tanítási- tanulási módszerek használatában.

Az erkölcsi nevelés hangsúlyos feladatának tartjuk a felelősség- és kötelességtudat kialakítását, fejlesztését.

A testi és lelki egészségnevelés, a környezettudatos gondolkodás elmélyítése ÖKO iskolai programunknak is központi eleme.

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Támogatjuk tanulóinkat a tanulási stratégiák megismerésében, elsajátításában, saját, személyre szabott módszerek, tanulási utak megtalálásában.

Az alapfokú művészeti iskolában ezeken túl fontos feladat a kreativitás fejlesztése, a tehetséggondozás, a kommunikáció, az önkifejezés és az önértékelés fejlesztése.

Cél és feladat a nemzeti hagyományok ápolása, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása.

A művészeti nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének, a közösségi nevelésnek is fontos összetevője.

Oktató-nevelő tevékenysége nemcsak az iskolában tanuló diákok, de rajtuk keresztül az egész

térség művészeti befogadó készségét pozitívan befolyásolja.

 

 

Német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola

1988 óta folyik német nemzetiségi nyelv oktatása az iskolában. A német nyelv és irodalom mellett a hon és népismeret oktatását, a nemzetiségi hagyományok ápolását is fontos feladatnak tartjuk. Ismeretanyagán keresztül biztosítja, hogy tanulóink megismerjék, tiszteljék, megőrizzék a közvetlen és tágabb környezetük kultúráját, szokásait, ezzel is erősítve a közösséghez tartozást. A tantárgy oktatását nemzetiségi szakos kollégáink végzik nagy lelkesedéssel. Több programunk kapcsolódik a nemzetiségi hagyományokhoz: ősszel az óvodával közösen Szent Márton napi lámpás felvonulás,  Erntedankfest, karácsonyi projekt, Christkindl-spiel, húsvéti projekt.

 

Épületek:

Általános Iskola

Magyarpolányban 1761 óta van iskola, oktatás. Akkor épült a mai Kossuth utcai épület egy osztályteremmel. 1965-ben emelet ráépítéssel 3 tanteremmel, hozzáépítéssel 2 további tanteremmel bővült. A 90-es évek elején a szolgálati lakás átépítésével újabb tantermet alakítottak ki, így a felső tagozat 6 tantermes épületben tanulhatott egészen 2010-ig. Az egyik tanterem átalakításával melegítőkonyha és  egy 40 fős étkező rész került kialakításra. Jelenleg 4 osztályterem és 1 informatika terem áll rendelkezésre.

1936-ban épült meg az általános iskola másik épülete az Iskola utcában 2 tanteremmel és tanítói lakással, amit a 60-as években átalakítottak, az iskolaépülethez hozzáépültek, így 2 újabb tanteremmel bővült az épület. 2010-ben az épületet a fenntartó községi önkormányzat pályázati és saját erőforrásokat is felhasználva teljes egészében felújított. Így az új, modern épületben 4 osztályterem és 1 csoportszoba áll a tanulóink rendelkezésére.

 

Alapfokú Művészeti Iskola

1999-ben alakult Magyarpolányi Művészeti Alapiskola néven. Kezdetben képző-iparművészet tanszakon indult meg az oktatás 89 fővel, amely csak Magyarpolányra korlátozódott. 2000-től felmenő rendszerben megkezdődött a néptánc, majd 2001-től a színház-dráma tanszakon is az oktatás. Kis térségünkben, Veszprém megyében, illetve a megye határain túl is szerepet vállalt a tanulók művészeti képzésében, amely a befogadó iskolákban , telephelyeken működik.

Magyarpolányban az iskola a magyarpolányi tájházban, a népi műemlékké nyilvánított Petőfi utcában  működik.