Beszámoló

B E S Z Á M O L Ó

 1. A támogatási szerződés száma: HUNG-2018/5215
 2. A projekt címe: ,,Magyarpolány Értékei,hagyományai gyerek szemmel,,
 3. A kedvezményezett neve: Magyarpolány község önkormányzata
 4. A kedvezményezett címe: 8449 Magyarpolány Dózsa u 6
 5. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Grőber József polgármester
 6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 957 990 Ft
 7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 957 990Ft

 

 1. A Projekthez felhasznált és elszámolt önerő,(ha a szerződés tartalmazza) ezen belül:
 • a saját forrás összege: 0 Ft
 1. A Támogató által folyósított Támogatás összege (Ft): 957 990 Ft
 2. Az elszámolással egy időben lehívott Támogatás összege (Ft):957 990Ft
 3. A Projekt megvalósítási helyszíne (i): 8449 Magyarpolány Dózsa u 6
 4. A Projekt megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:
 • kezdési időpont: 07.09
 • befejezési időpont: 2019.04.30

 

 1. A Projekt megvalósításának szakmai összefoglalása az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása):

 

Magyarpolány Község Önkormányzata 2017.10.19-én létrehozta a Teleülési Értéktár Bizottságot. A bizottság tagjai valamint a település lakói fontosnak tartják a helyi értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését és megóvását, bemutatását, archiválását.

Ezen feladatok megvalósítása érdekében, pályázott,,a nemzeti értékek és Hungarikumok gyűjtésének,népszerűsítésének,megismertetésének és gondozásának támogatására.

A ,,Magyarpolány Értékei,hagyományai gyerek szemmel,, című pályázatával

 

13.1 Az első és legfontosabb feladatunk volt a helyi nemzetiségi óvodával és iskolával felvenni a kapcsolatot, valamint a gyermekekkel megismertetni az értéktárban már fellelhető helyi értékeket.

2018.07.09 -én tartottuk első közös ,megbeszélésünket a sport egyesület által biztosított teremben, ahol a gyermekeknek és pedagógusoknak is meséltünk az érték gyűjtés fontosságáról és arról mi a feladatunk a projekt megvalósításával kapcsolatban.

 

A pályázat megvalósítása érdekében az első fontos lépés az értéktárba való felvétel „Ebele Ferenc papi és néprajzi tevékenysége” című kézirat . Ebele Ferenc Néprajzi kutatásaival, előadásaival és kiadványaival sokat tett a vallási és népi hagyományok megismertetéséért és megőrzéséért. Kutatómunkája eredményeit jelzik megjelent publikációi, könyvek, ismeretterjesztő füzetek. Több kézirata van Magyarpolány történetéről és néprajzáról. Ebele Ferenc 1965-től 2013 őszéig volt Magyarpolány római katolikus plébánosa. Közel fél évszázados lelkipásztori tevékenységének köszönhetően, a faluban alig akad olyan család, ahol ne ő szolgáltatta volna ki a különböző szentségeket.

Ezen kézirat szolgál alapjául a helyi népszokások megismertetésében.

 

Fontos lépés volt az értéktár életében a meglévő archív felvételek digitalizálása, így a gyermekekkel meg tudtuk ismertetni a helyi népszokásokat.

A felvételek megtekintése közben sokan ismertek rá szüleikre, nagyszüleikre, dédszüleikre.

Nagyon érdekesnek tartották a már feledésbe merült helyi szokásokat.

A helyi sváb énekek és táncok tanulása nagyon könnyen ment.

A gyermekeket kisebb csapatokra osztottuk, hogy a nyár folyamán gyűjtsék össze a környezetükben fellehető helyi értékeket, fényképezzenek, gyűjtsenek régi eszközöket, melyeket az ételek elkészítéséhez lehet használni, helyi viseletet, népszokást.

 

A gyermekek megismerhették a kézirat tartalmát, mely alapján összegyűjtötték a lakodalmi szokásokat, ételeket, táncokat, énekeket.

Felkutatták a használati tárgyakat, eszközöket, ruhákat, kellékeket, melyek fontos részei voltak egy lakodalomnak.

Megismerhették a helyi ételeket, melyeket ma már csak ünnepek alkalmával készítenek az idősebbek.

 

A megvalósítás során igyekeztünk a lakodalmas készülődés és lakodalom történetét lépésről lépésre feldolgozni.

Mivel hagyomány szerint télen volt a lakodalom Magyarpolányban, mert akkor nem volt a földeken munka igyekeztünk mi is ekkor előkészíteni és megvalósítani.

Az előkészületek alatt Lajos Istvánné biztosította az alapanyagokat a sütéshez- főzéshez,valamint a vendéglátáshoz .

A helyi ételek elkészítését a gyermekek nagyszüleik és dédszüleik segítségével készíthették el a Tájház bemutató termében. Meinczinger Józsefné (81 éves) Daragó Miklósné(70 éves)Grőber Mátyásné(82 éves) helyi asszonyok közreműködésével kelt rétest, színes kuglófot süthettek,valamint megtanulhatták a babos káposzta készítés rejtelmeit-melyet sült oldalassal kínáltak a lakodalomban. Ezen ételek minden helyi lakodalmas asztalom megtalálhatóak voltak.

A helyi táncok szorosan kapcsolódtak a lakodalmak és bálokon megismert tánclépésekhez.

A nemzetiségi ruha viselése minden gyermekben pozitív gondolatokat ébresztett szüleik, nagyszüleik múltjáról.

A gyermekek számára a helyi sváb énekek tanulása során talán a kiejtés okozott nagyobb gondot, de mint tudjuk, ők könnyen tanulnak és szívesen énekelték a nótákat.

 

2019.02.09-re szerveztünk egy helyi sváb lakodalmast bemutató bált a sport egyesület által biztosított teremben, ahol a gyermekek által készített ételeket kóstolhatták az ide látogatók. Megtekinthették a sváb táncot és ismerkedhettek a sváb zenével A sváb lakodalmak alkalmával mindig élő zene volt ezért felkértünk egy nemzetiségi zenekart, hogy a táncok gyakorlásához valamint a proyekt megvalósításához szolgáltasson élő zenét. A zenekar költségeit a pályázatból tudtuk biztosítani, melyet a Takserspatzen zenekar Taksonyból szolgáltatott.

A rendezvény nagy sikert aratott a helyi lakosok körében.

 

A gyermekek a mai kornak megfelelően digitalizálták az erre a célra a pályázatból vásárolt tabletekkel .

A tabletekre feltölthették a kutatásaik során elkészített anyagokat, fényképeket.

A gyermekek segítségével kialakítottunk egy interaktív bemutató teret úgynevezett Értékek Házát a helyi védelem alatt álló régi szatócsboltban ahol a pályázatból megvásárolt projektor és vetítő vásznon segítségével a megvalósítás minden mozzanatát digitalizálva be tudtuk mutatni és a korábban elkészítetett archív felvételekbe is engedtünk betekintést.

 

A pályázat megvalósítása kapcsán összegyűjtött, ruhákat, eszközöket, tárgyakat valamint népszokásokról készült digitalizált anyagot a helyi Plébánia épületében erre az időszakra a kialakított kiállítótérben helyeztük el a gyermekkel

A kiállítótér, a szatócsbolt felújítása, helyreállítása a pályázat jóvoltából Nagy Zsolt vállalkozó közreműködésével valósult meg.

 

 

 

 

 

Magyarpolány, 2019. 05.28

 

 

 

Grőber József

Polgármester