Beszámoló,,Magyarpolány Értékei,hagyományai gyerekszemmel,,

B E S Z Á M O L Ó

 1. A támogatási szerződés száma: HUNG-2018/5215
 2. A projekt címe: ,,Magyarpolány Értékei,hagyományai gyerek szemmel,,
 3. A kedvezményezett neve: Magyarpolány község önkormányzata
 4. A kedvezményezett címe: 8449 Magyarpolány Dózsa u 6
 5. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Grőber József polgármester
 6. A szerződött Támogatás összege (Ft): 957 990 Ft
 7. Az elszámolt Támogatás összege (Ft): 957 990Ft
 8. A Projekthez felhasznált és elszámolt önerő,(ha a szerződés tartalmazza) ezen belül:
 • a saját forrás összege: 0 Ft
 1. A Támogató által folyósított Támogatás összege (Ft): 957 990 Ft
 2. Az elszámolással egy időben lehívott Támogatás összege (Ft):957 990Ft
 3. A Projekt megvalósítási helyszíne (i): 8449 Magyarpolány Dózsa u 6
 4. A Projekt megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:
 • kezdési időpont: 07.09
 • befejezési időpont: 2019.04.30

 

 1. A Projekt megvalósításának szakmai összefoglalása az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása):

 

Magyarpolány község önkormányzata 2017.10.19-én létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság tagjai valamint a település lakói fontosnak tartják a helyi értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését és megóvását, bemutatását, archiválását.

Ezen feladatok megvalósítása érdekében, pályázott ,,a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,népszerűsítésének,megismertetésének és gondozásának támogatására.

A ,,Magyarpolány Értékei,hagyományai gyerek szemmel,, című pályázatával

13.1 Az első és legfontosabb feladatunk volt a helyi nemzetiségi óvodával és iskolával felvenni a kapcsolatot, valamint a gyermekekkel megismertetni az értéktárban már fellelhető helyi értékeket. Fontos lépés volt az értéktár életében a meglévő archív felvételek digitalizálása, így a gyermekekkel meg tudtuk ismertetni a helyi népszokásokat. A felvételek megtekintése közben sokan ismertek rá szüleikre, nagyszüleikre,dédszüleikre.

Nagyon érdekesnek tartották a már feledésbe merült helyi szokásokat.

A pályázat megvalósítása érdekében az első fontos lépés az értéktárba való felvétel „Ebele Ferenc papi és néprajzi tevékenysége” című kézirat . Ebele Ferenc Néprajzi kutatásaival, előadásaival és kiadványaival sokat tett a vallási és népi hagyományok megismertetéséért és megőrzéséért. Kutatómunkája eredményeit jelzik megjelent publikációi, könyvek, ismeretterjesztő füzetek. Több kézirata van Magyarpolány történetéről és néprajzáról. Ebele Ferenc 1965-től 2013 őszéig volt Magyarpolány római katolikus plébánosa. Közel fél évszázados lelkipásztori tevékenységének köszönhetően, a faluban alig akad olyan család, ahol ne ő szolgáltatta volna ki a különböző szentségeket.

Ezen kézirat szolgál alapjául a helyi népszokások a helyi sváb lakodalmas megismertetésében.

13.2 A gyermekekkel megismertettük a kézirat tartalmát, mely alapján összegyűjtötték a lakodalmi szokásokat, ételeket, táncokat, énekeket.

Felkutatták a használati tárgyakat, eszközöket, ruhákat, kellékeket, melyek fontos részei voltak egy lakodalomnak.

Megismerhették a helyi ételeket, melyeket ma már csak ünnepek alkalmával készítenek az idősebbek.

 

13.3 A gyermekek számára a helyi sváb énekek tanulása során talán a kiejtés okozott kisebb gondot,de mint tudjuk ők könnyen tanulnak és szívesen énekelték a nótákat. A próbákhoz és a kiállítás anyagainak elkészítéséhez a pályázatból finanszíroztunk termet.

A helyi táncok szorosan kapcsolódtak a lakodalmak és bálokon megismert tánclépésekhez.

A nemzetiségi ruha viselése minden gyermekben pozitív gondolatokat ébresztett szüleik, nagyszüleik múltjáról.

A sváb lakodalmak alkalmával mindig élő zene volt ezért felkértünk egy nemzetiségi zenekart, hogy a táncok gyakorlásához valamint a proyekt megvalósításához szolgáltasson élő zenét. A zenekar költségeit a pályázatból tudtuk biztosítani.

 

A helyi ételek elkészítését a gyermekek dédszüleik segítségével készíthették el és a mai kornak megfelelően digitalizálhatták is az erre a célra a pályázatból vásárolt tabletekel.

Az alapanyagokat és a kiállítás megnyitó alkalmával kóstoltatott ételek alapanyagait a pályázatból vásároltuk meg.

 

A pályázat megvalósítása kapcsán összegyűjtött ,ruhákat,eszközöket,tárgyakat valamint népszokásokról készült digitalizált anyagot a helyi Plébánia épületében erre az időszakra kialakított kiállítótérben helyeztük el a gyermekkel

A kiállítótér felújítása  a pályázat jóvoltából valósult meg.

 

A bemutatótérben helyeztük el a pályázatból megvásárolt projektort és vetítő vásznat, melyen a megvalósítás minden mozzanatát digitalizálva be tudtuk mutatni a látogatóknak, valamint a korábban elkészítetett archív felvételekbe is engedtünk betekintést.

 

 

 

[Szükség szerint a Beszámoló melléklete. Az egyes, a programra vonatkozó általános előírás, illetve a programmal kapcsolatban a szerződésben meghatározott egyedi feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve.]

Magyarpolány, 2019. 05,30

 

Grőber József

polgármester