Keresztek
 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

 

Javaslat a

„Keresztek”

Települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette

Mácz Hajnalka

……………………………………………………. (aláírás)

Magyarpolány 2020. május 20.

 

 

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Mácz Hajnalka

 

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Mácz Hajnalka

Levelezési cím:8449 Magyarpolány Sport u. 5.

Telefonszám:20/ 2523167

E-mail cím:maczhajni@gmail.com

 

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

 1. A nemzeti érték megnevezése

Keresztek

 

 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód X épített környezet
   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
   természeti környezet  turizmus és vendéglátás  

 

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

 

Magyarpolányban az utak mentén és a temetőben 12 kereszttel találkozhatunk. Ezeket Isten dicsőségére, vagy valamely családtag emlékére állíttatták az itt élő katolikus családok.

 

Stangel kereszt:

Felirata német nyelvű. 1850-ben Stangel Ferenc tanító állíttatta. Eredetileg a mai „ Amerikai

kereszt„ helyén állt. Mészkőből készült, a feszület vasöntvény. Készítője ismeretlen.

 

Fehér kereszt:

Hegyalja utcában található. 1849-ben Isten dicséretére állíttatta Pschorner Ferdinánd és Gróf

József. Anyaga mészkő, vaskerítés veszi körül. Keresztjáró napokon ide is kijártak imádkozni.

A Celldömölkre induló és onnan érkező búcsúsokat a pap eddig a keresztig szokta kikísérni.

 

Bükki kereszt:

Német nyelvű a felirata- Magyar jelentése: Én megváltom a világot. 1863-ban készült, a

feszület alatt Mária látható. A község állíttatta, mészkő az anyaga. Keresztjáró napokon ehhez is kijártak imádkozni.

 

György kereszt:

Isten dicsőségére emeltette György Miklós es neje Klein Mária, 1886-ban. A feszület alatt itt is Mária látható. Mészkőből készült, a feszület és Mária anyaga vasöntvény. Régebben fakerítés volt körülötte. Keresztjáró napokon itt is imádkoztak.

 

Amerikai Kereszt.

Német nyelvű feliratának jelentése: E keresztet állíttattak a Megváltó tiszteletére az                  Amerikába kivándorolt polányi hívek 1901. Az Amerikába kivándorló 107 hívő adományozta a falunak. Homokkőből készítette Hort Sándor Keszthelyi kőfaragó mester. A feszület alatt Szűz Mária, Szent János Apostol és Mária Magdolna kőszobra található. Kerítése kovácsolt vas, régebben kovácsoltvas lámpa is volt az elején.

 

Ágoston kereszt

Isten dicsőségére készítette Ágoston György 1903. A Homokkőből készült kereszt en, a feszület alatt Szűz Mária kőből faragott szobrát láthatjuk. 1988-ban a felső részét és a kerítését műkőből Peller Mihályné, született Ágoston Teréz megújíttatta. Régen fakerítése volt.

 

Weisz Kereszt:

Kossuth utcában álló keresztet Weisz Mihály és neje Németh Ágnes 1913-ban állítatta. A feszület alatt, Szűz Mária vasöntvényből készült szobra található.

 

Gregovics kereszt:

Borsodi úton található, jelenleg felirata nincs. Eredetileg a kereszt alatt egy vaslemezen volt a felirat: állíttatta Gregovics Mihály 1914. Felső részét egy traktoros ledöntötte. Eredetileg a feszület vasöntvény volt, a kerítése fakerítés. Felső részét és a kerítést, műkőből Peller Mihályné – Ágoston Teréz újíttatta meg. A kerítés középső részén, Szűz Mária látható.

 

Kovács kereszt:

Isten dicsőségére emeltette Kovács György és neje Németh Johanna 1930.
Mészkőből készült, kerítése kovácsoltvas.

 

Kálvária kereszt:

Felirata nincs, csak az évszám: 1930. Betonlapon álló fakereszt, vasöntvény felirattal. Régen a helyén 3 fakereszt állt, „pléh” Krisztussal és a két latorral. A keresztet 1990-ben újították fel.

 

Herbert kereszt:

Petőfi utcában található. Isten dicsőségére emeltette Herbert Mátyás és neje Paulics Mária 1931. A kereszt és a feszület alatt álló Mária anyaga mészkő.

 

Stenger kereszt:

Német nyelvű felirata magyarul: Isten dicsőségére állítatta Stenger János és György Alojzia 1932 évben. Mészkőből készült a kereszt és a feszület is.

 

 

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

 

Keresztjeink a kulturális örökségünk részét képezik. Őseink állítatták, hozzá tartoznak a falu történetéhez, az itt élő hívek, mindennapi életéhez. Elődeink tiszteletében, a gyökereink megtartásában és a hagyományőrzésben is nagy szerepe van.

 

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

 

 

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.magyarpolany.hu

 

III.

MELLÉKLETEK

 

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

 

 1. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

 

 1. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat