Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1.1. név: Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

postai cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

telefon- és telefaxszám: +3688503820

elektronikus levélcím: hivatal@magyarpolany.hu

honlap: www.magyarpolany.hu

ügyfélszolgálatának elérhetősége: lásd fent

 

1.2. név: Magyarpolány Község Önkormányzat

székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

postai cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

telefon- és telefaxszám: +3688503820

elektronikus levélcím: hivatal@magyarpolany.hu

honlap: www.magyarpolany.hu

ügyfélszolgálatának elérhetősége: lásd fent

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezet felépítése: A Hivatal külön szervezeti egységgel rendelkezik, szervezeti alapegységei a munkakörök.

 

Jegyző

közvetlen jegyzői vezetés alatt álló köztisztviselők:

 

Magyarpolány:                                                      Kislődi Kirendeltség:

1 fő szociális és igazgatási                                           1 fő szociális és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető

ügyintéző, anyakönyvvezető                                       1 fő adóügyi ügyintéző, ügykezelő,

1 fő adóügyi és pénzügyi ügyintéző

2 fő pénzügyi ügyintéző                                               2 fő pénzügyi ügyintéző

 

A Hivatal az Áht. 27. § (1) (2) bekezdés szerinti feladatait önálló gazdasági szervezet nélkül, a Hivatal állományába tartozó pénzügyi ügyintézők útján látja el.

A Hivatalban vezető beosztású köztisztviselő a jegyző.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3.1. Magyarpolány Község Önkormányzat:

neve: Grőber József

beosztása: polgármester

telefon- és telefaxszáma: +3688503820

elektronikus levélcíme: polgarmester@magyarpolany.hu

 

3.2. Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

neve: Dobosi Gergely

beosztása: jegyző

telefon- és telefaxszáma: +3688503820

elektronikus levélcíme: jegyzo@magyarpolany.hu

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

neve: Dobosi Gergely

beosztása: jegyző

telefon- és telefaxszáma: +3688503820

elektronikus levélcíme: jegyzo@magyarpolany.hu

ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Péntek: 8.00-13.30

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

testület létszáma: 6 fő

tagjainak neve:

Grőber József polgármester

Nardai Anita alpolgármester

Mácz Hajnalka képviselő

Sárospataki Albert képviselő

Szita Mirabella képviselő

Takács Ferenc képviselő

elérhetősége:

telefon- és telefaxszáma: +3688503820

elektronikus levélcíme: jegyzo@magyarpolany.hu

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

6.1. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.

postai cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10.

telefon- és telefaxszám: +3688231347

elektronikus levélcím: magyarpolanyovi@gmail.com

honlap: www.magyarpolany.hu

ügyfélszolgálatának elérhetősége: lásd fent

 

6.2. Kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

postai cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

telefon- és telefaxszám: +3688507502

elektronikus levélcím: kislod.iskola@gmail.com

honlap: rothykislod.lapunk.hu

ügyfélszolgálatának elérhetősége: lásd fent

 

6.3. Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde

székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 8.

postai cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 8.

telefon- és telefaxszám: +3688246012

elektronikus levélcím: bakonyvolgyeovoda@gmail.com

honlap: –

ügyfélszolgálatának elérhetősége: lásd fent

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

Magyarpolány Község Önkormányzata által alapított közalapítvány

neve: „Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért” Közalapítvány

székhelye: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

postai címe: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név (teljes név): Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Központi e-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu
Internet honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Internet honlap: https://www.asz.hu