Szociális és Egészségügyi Bizottság

A Bizottság elnöke:

Mácz Hajnalka (képviselõ)

A Bizottság tagjai:

Takács Ferenc (képviselõ)
Korbély Krisztián

Feladat, és hatáskörei: 

  • dönt a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az átmeneti segély megállapításáról,
  • biztosítja a házi segítségnyújtást,
  • Állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben,
  • közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok kidolgozásában,
  • javaslatot tesz a bizottság feladatkörét érintõ személyi kérdésekben,
  • kapcsolat tart a gyermek és ifjúságvédelmi szervezetekkel és a gyermekjóléti szolgálattal.