Ügyrendi Bizottság

A Bizottság elnöke:

Szita Mirabella

A Bizottság tagjai:

Sárospataki Albert
Takács Ferenc

Feladat, és hatáskörei: 

  • figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását,
  • ellenõrzi a képviselõtestületi határozatok és rendeletek végrehajtását,
  • ellenõrzi a bizottságok mûködését,
  • ellenõrzi a bizottság döntéseinek végrehajtását,
  • kivizsgálja az önkormányzati képviselõi és a polgármesteri összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
  • nyilvántartja és ellenõrzi az önkormányzati képviselõk és a polgármester vagyonnyilatkozatát,
  • lebonyolítja a titkos szavazást,
  • állást foglal a közigazgatási hivatal törvényességi ellenõrzése körében tett felhívásáról,
  • közremûködik a képviselõtestület hivatalának szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
  • a képviselõtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek elõterjesztéseinek elõkészítése.