Egyéb

Pályázati felhívás a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői munkakör betöltésére

Közzétéve: 2023-02-20

A Pápai Tankerületi Központ pályázatot hirdet a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére.

A pályázat publikálásának időpontja: 2023.02.20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59

Az állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

A pályázati felhívás itt megtekinthető.


Tovább

Pályázati felhívás közművelődési szakember munkakör betöltésére

Közzétéve: 2023-02-09

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

1 év határozott idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével. Az 1 év lejártát követően a munkaviszony határozatlan idejű munkaviszonnyá változtatható.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, napi 8 óra, rugalmas munkaidőben.

 

A munkavégzés helye: Magyarpolány község közigazgatási területe.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Közművelődési, művelődési szolgáltatások szervezése.
 • A Magyarpolányi Passió főszervezői feladatainak ellátása.
 • Az éves programterv szerint a rendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
 • Az Önkormányzat facebook oldalának kezelése, a közösségi médiabeli kommunikáció bonyolítása.
 • Művészeti értékek közvetítése, gyermek- és felnőtt színházi előadások szervezése; tudományos, gazdasági, társadalmi ismeretek terjesztése, ismeretterjesztő előadások szervezése.
 • A köznevelési intézmények oktató-nevelő közművelődési és szabadidős tevékenységének segítése.
 • A közművelődési feladatok megvalósítása érdekében szoros együttműködés a helyi civil szervezetekkel, környékbeli közművelődési intézményekkel.
 • Az alaptevékenységek közművelődési formáinak kialakítása (tanfolyamok, klubok, szakkörök, táborok, kézműves műhelyek, előadások szervezése, rendezése).
 • A helyi turisztikai attrakciók bemutatása a Magyarpolányba látogatóknak (idegenvezetés).
 • Könyvtárosi feladatok ellátása (legfeljebb heti 8 órában).
 • Szükség szerint irodai és ügyeleti feladatok ellátása.

 

Munkabér és juttatások:

 • havi munkabér bruttó 300.000 forint
 • cafeteria juttatás évi 100.000 forint

 

A pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési szakember képesítés
 • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • német nyelvismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • önéletrajz
 • a megszerzett képesítések igazolását szolgáló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. március 3. 12:00 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Grőber József polgármester nyújt a +36202819998-as telefonszámon

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen Magyarpolány Község Önkormányzat székhelyén (8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.)
 • Postai úton a pályázatnak Magyarpolány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.)
 • Elektronikus úton Grőber József polgármester részére a polgarmester@magyarpolany.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. március 10.


Tovább

Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása

Közzétéve: 2023-02-01

„Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása” (NTAB-KP-1-2022) című felhívásra/pályázati kiírásra, NTAB-KP-1-2022/1-000537 azonosítószámon Nemzetiségi hagyományok ápolása Magyarpolányban címmel benyújtott támogatási igényére vonatkozó támogatási döntés alapján a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A tábor célja a magyarpolányi német nemzetiségi hagyományok felelevenítése és ápolása, kiemelve a helyi nemzetiségi lakodalmak szokásait.


Tovább

Igazgatási szünet 2022.12.22-től 2023.01.06-ig

Közzétéve: 2022-11-30

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az Önkormányzati Hivatal zárva tart, kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart a +36202432936-os telefonszámon.

 

Figyelemfelhívás!

 

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hivatal előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint hirdetményi úton közölt adásvételi szerződésekre vonatkozó, az elővásárlási jog jogosultja részére rendelkezésre álló 60 napos jognyilatkozattételi határidő – amennyiben az az igazgatási szünet időtartama alatt járna le – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése alapján 2023. január 9. napján jár le.


Tovább

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos lakossági fórum

Közzétéve: 2022-11-25

Tisztelt Lakosság!

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2022. (X. 17.) számú határozatával elindította a hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát az alábbi részterületen:

 1. Az Mke-1 jelű kertes mezőgazdasági övezetben a meglévő épületek fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges feltételek meghatározása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, illetve Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletében rögzített szabályok szerint a tervezett módosításokat lakossági fórumon is be kell mutatni.

A jogszabályi rendelkezések értelmében Magyarpolány Község Önkormányzata 2022. december 5-én 10.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatti Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében, amelyre a lakosságot ezúton tisztelettel meghívom.

A véleményezési szakaszra összeállított dokumentáció itt megtekinthető.

A HÉSz módosításának tervezete itt megtekinthető.

 


Tovább

Közmeghallgatás

Közzétéve: 2022-11-07

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 10-én 17:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Zöld Élet Háza Bemutató Központban (8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.).


Tovább