Egyéb

Közlemény ajánlások számának megállapításáról

Közzétéve: 2024-04-04

Tisztelt Lakosság!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán Magyarpolány községben

az egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 11 főben,

a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 33 főben határozom meg.

A ajánlások számának megállapításáról szóló közlemény itt olvasható.

Dobosi Gergely

HVI vezető


Tovább

Pályázati felhívás közművelődési szakember munkakör betöltésére

Közzétéve: 2024-02-22

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

közművelődési szakember munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama:

1 év határozott idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével. Az 1 év lejártát követően a munkaviszony határozatlan idejű munkaviszonnyá változtatható.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, napi 8 óra, rugalmas munkaidőben.

 

A munkavégzés helye: Magyarpolány község közigazgatási területe.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Közművelődési, művelődési szolgáltatások szervezése.
 • A Magyarpolányi Passió főszervezői feladatainak ellátása.
 • Az éves programterv szerint a rendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
 • Az Önkormányzat facebook oldalának kezelése, a közösségi médiabeli kommunikáció bonyolítása.
 • Művészeti értékek közvetítése, gyermek- és felnőtt színházi előadások szervezése; tudományos, gazdasági, társadalmi ismeretek terjesztése, ismeretterjesztő előadások szervezése.
 • A köznevelési intézmények oktató-nevelő közművelődési és szabadidős tevékenységének segítése.
 • A közművelődési feladatok megvalósítása érdekében szoros együttműködés a helyi civil szervezetekkel, környékbeli közművelődési intézményekkel.
 • Az alaptevékenységek közművelődési formáinak kialakítása (tanfolyamok, klubok, szakkörök, táborok, kézműves műhelyek, előadások szervezése, rendezése).
 • A helyi turisztikai attrakciók bemutatása a Magyarpolányba látogatóknak (idegenvezetés).
 • Könyvtárosi feladatok ellátása (legfeljebb heti 8 órában).
 • Szükség szerint irodai és ügyeleti feladatok ellátása.

 

Munkabér és juttatások:

 • havi munkabér bruttó 380.000 forint
 • cafeteria juttatás évi 120.000 forint

 

A pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési szakember képesítés
 • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • német nyelvismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • önéletrajz
 • a megszerzett képesítések igazolását szolgáló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 14. 12:00 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Grőber József polgármester nyújt a +36202819998-as telefonszámon

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen Magyarpolány Község Önkormányzat székhelyén (8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.)
 • Postai úton a pályázatnak Magyarpolány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.)
 • Elektronikus úton Grőber József polgármester részére a polgarmester@magyarpolany.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. március 22.


Tovább

Igazgatási szünet 2023.12.27-2024.01.01.

Közzétéve: 2023-12-18

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalban 2023. december 27-től 2024. január 1-ig IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az Önkormányzati Hivatal zárva tart, kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart a +36202437236-os telefonszámon.

A fenti telefonszámon Gőghné Szomódi Tímea anyakönyvvezető hívható hivatali nyitvatartási időben (munkanapokon 16:00 óráig), kizárólag halotti anyakönyvezés céljából.

 

Figyelemfelhívás!

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hivatal előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint hirdetményi úton közölt adásvételi szerződésekre vonatkozó, az elővásárlási jog jogosultja részére rendelkezésre álló 30 napos jognyilatkozattételi határidő – amennyiben az az igazgatási szünet időtartama alatt járna le – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése alapján 2024. január 2. napján jár le.


Tovább

Pályázati felhívás gondozó munkakör betöltésére

Közzétéve: 2023-09-28

Magyarpolány Község Önkormányzata pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31.

A munkakör a pályázati határidő lejártát követően azonnal betölthető.

A pályázati felhívás itt megtekinthető.

A pályázat benyújtható elektronikusan a polgarmester@magyarpolany.hu e-mail címre történő elküldéssel, illetve személyesen Grőber József polgármesternél a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. szám alatti hivatali épületben.

A pályázattal kapcsolatos további információ Grőber József polgármestertől kérhető a +36202819998-as telefonszámon.


Tovább

NEMZETISÉGI NAP – OLTÁRI és NAGY SVÁB LAKODALOM

Közzétéve: 2023-08-21

A hagyományainkat nem ápolni kell hanem megélni😊
,,Tradícióink egyszerre kapcsolódnak a múlthoz és a legősibb gyökerekhez, a jelenben teljesednek ki, ugyanakkor a jövőbe mutatva a megmaradás zálogát jelentik,,
A részletekkel hamarosan érkezünk


Tovább